Metal Furniture Plus | Arhivski ormani Metal Furniture Plus-a u Centru za socijalni rad Irig
Metal Furniture Plus je uspostavio saradnju sa još jednim Centrom za socijalni rad i to sa Centrom iz Iriga, opština Irig. Isporučeni su im arhivski ormani, neophodni za rad Centra. Zakonskim odredbama je utvrđen način i vremenski period čuvanja dokumentacije. Tokom tog vremena neophodno je obezbediti zaštitu dokumentacije od habanja i uništavanja, ali i omogućiti lako pretraživanje iste. Metal Furniture Plus nudi idealno rešenje za taj problem - arhivske ormane.
orman za nacrte, ormar za nacrte, ormani za nacrte, ormari za nacrte, orman za velike formate, ormani za velike formate, ormar za velike formate, ormari za velike formate, ormani, orman, ormar, ormari, metal, metalna, metalne, metalni, Metal Furniture Plus Beograd, metalna oprema, arhivska građa, arhive, arhiva, depoi muzeja, depo muzeja, muzej, kartotečni ormani, kartotečni orman, kartotečni ormari, kartotečni ormar, arhivski ormani, arhivski ormari, arhivski orman, arhivski ormar, oprema za muzeje, čuvanje dokumentacije, knjižna građa, registratori, fascikle, kutije, metalna oprema, metalni ormani, metalni ormari, metalni orman, metalni ormar, MODEL AO – 920, MODEL AO – 1200, webgl, 3dwebvision, 3d model
3736
single,single-post,postid-3736,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 
januar 21, 2016 2:26 pm Metal Furniture Plus d.o.o. Hadži-đerina 12 Beograd 11000 Srbija 100-10.000 € +381 11 3836 421

Metal Furniture Plus je uspostavio saradnju sa još jednim Centrom za socijalni rad i to sa Centrom iz Iriga, opština Irig. Isporučeni su im arhivski ormani, neophodni za rad Centra. Zakonskim odredbama je utvrđen način i vremenski period čuvanja dokumentacije. Tokom tog vremena neophodno je obezbediti zaštitu dokumentacije od habanja i uništavanja, ali i omogućiti lako pretraživanje iste. Metal Furniture Plus nudi idealno rešenje za taj problem – arhivske ormane.

21 jan Centru za socijalni rad Irig isporučeni arhivski ormani

Metal Furniture Plus je uspostavio saradnju sa još jednim Centrom za socijalni rad i to sa Centrom iz Iriga, opština Irig. Isporučeni su im arhivski ormani, neophodni za rad Centra.

Arhivski ormani

Metalni arhivski ormani AO 920 otvoreni

Način i vremenski period čuvanja dokumentacije je strogo definisan. Tokom tog vremena neophodno je obezbediti zaštitu dokumentacije od habanja i uništavanja, ali i omogućiti lako pretraživanje iste. Metal Furniture Plus nudi idealno rešenje za taj problem – arhivske ormane. Upotrebom arhivskih ormana, arhiviranje (popis, odlaganje i čuvanje dokumenata) je u skladu sa arhivskim pravilima i omogućava lakše korišćenje arhivske građe. U svrhu čuvanja važnih dokumenta, MFP nudi nekoliko modela arhivskih ormana: model AO – 920, model AO – 1200, kartotečni ormani i ormani za nacrte.

Centar za socijalni rad iz Iriga smo opremili arhivskim ormanima. Ovaj Centar je ustanova za obavljanje socijalne i porodično-pravne zaštite građana opštine Irig. Centar za socijalni rad je jedna od ustanova iz sistema socijalne zaštite, čija je uloga da pruža pomoć i podršku (pravnu, socijalnu, materijalnu, psihološko-savetodavnu, medijacijsku i psihoterapijsku) porodicama i pojedincima u prevazilaženju i rešavanju problema. Usluge i prava koje građani ostvaruju kroz delatnost Centra su: novčana socijalna pomoć, dodatak za negu i pomoć drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, posebna novčana naknada, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, smeštaj u drugu porodicu, pomoć u osposobljavanju za rad, savetovanje.