Metal Furniture Plus | Arhivski ormani Metal Furniture Plus-a u funkciji očuvanja kulturnog dobra u Istorijskom arhivu u Pančevu
Metal Furniture Plus je isporučio Istorijskom arhivu u Pančevu arhivske ormane za velike formate, kao i model arhivskih ormana AO (sa krilnim vratima). Arhivski ormani su metalne konstrukcije, varene izrade i sa bogatom dodatnom opremom. Omogućavaju sigurno čuvanje arhivske građe (u bilo kom obliku) i dokumentacije (pa i one velikog formata).
orman za nacrte, ormar za nacrte, ormani za nacrte, ormari za nacrte, orman za velike formate, ormani za velike formate, ormar za velike formate, ormari za velike formate, ormani, orman, ormar, ormari, metal, metalna, metalne, metalni, Metal Furniture Plus Beograd, metalna oprema, arhivska građa, arhive, arhiva, depoi muzeja, depo muzeja, muzej, kartotečni ormani, kartotečni orman, kartotečni ormari, kartotečni ormar, arhivski ormani, arhivski ormari, arhivski orman, arhivski ormar, oprema za muzeje, čuvanje dokumentacije, knjižna građa, registratori, fascikle, kutije, metalna oprema, metalni ormani, metalni ormari, metalni orman, metalni ormar, MODEL AO – 920, MODEL AO – 1200, webgl, 3dwebvision, 3d model
2277
single,single-post,postid-2277,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 
septembar 25, 2015 8:54 am Metal Furniture Plus d.o.o. Hadži-đerina 12 Beograd 11000 Srbija 100-10.000 € +381 11 3836 421

Metal Furniture Plus je isporučio Istorijskom arhivu u Pančevu arhivske ormane za velike formate, kao i model arhivskih ormana AO (sa krilnim vratima). Arhivski ormani su metalne konstrukcije, varene izrade i sa bogatom dodatnom opremom. Omogućavaju sigurno čuvanje arhivske građe (u bilo kom obliku) i dokumentacije (pa i one velikog formata).

25 sep Naši arhivski ormani u funkciji očuvanja kulturnog dobra u Istorijskom arhivu u Pančevu

Istorjski arhiv u Pančevu se bavi sređivanjem i čuvanjem arhivskih fondova i zbirki. Arhiv vrši i zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala van Arhiva, ali i izdavačkom delatnošću. Danas poseduje 790 fondova u ukupnoj količini od oko 9000 dužnih metara. Arhivski fondovi su proglašeni za kulturno dobro i klasifikovani su kao kulturno dobro od: izuzetnog značaja, velikog značaja i mikrofilmovana građa. Svi dokumenti i knjie su pod zaštitom države.

Metalni arhivski ormani AO 920 otvoreni

Metal Furniture Plus je isporučio Istorijskom arhivu u Pančevu arhivske ormane za velike formate, kao i model arhivskih ormana AO (sa krilnim vratima). Arhivski ormani su metalne konstrukcije, varene izrade i sa bogatom dodatnom opremom. Omogućavaju sigurno čuvanje arhivske građe (u bilo kom obliku) i dokumentacije (pa i one velikog formata).