Metal Furniture Plus | Arhivski ormani firme Metal Furniture Plus u Gradskom centru za socijani rad u Beogradu
Metal Furniture Plus je nastavio započetu saradnju sa Centrom za socijalni rad iz Beograda dodatnom isporukom arhivskih ormana, neophodnih za rad Centra. Upotrebom arhivskih ormana, arhiviranje (popis, odlaganje i čuvanje dokumenata) je u skladu sa arhivskim pravilima i omogućava lakše korišćenje arhivske građe. U svrhu čuvanja važnih dokumenta, MFP nudi nekoliko modela arhivskih ormana: model AO – 920, model AO – 1200, kartotečni ormani i ormani za nacrte.
orman za nacrte, ormar za nacrte, ormani za nacrte, ormari za nacrte, orman za velike formate, ormani za velike formate, ormar za velike formate, ormari za velike formate, ormani, orman, ormar, ormari, metal, metalna, metalne, metalni, Metal Furniture Plus Beograd, metalna oprema, arhivska građa, arhive, arhiva, depoi muzeja, depo muzeja, muzej, kartotečni ormani, kartotečni orman, kartotečni ormari, kartotečni ormar, arhivski ormani, arhivski ormari, arhivski orman, arhivski ormar, oprema za muzeje, čuvanje dokumentacije, knjižna građa, registratori, fascikle, kutije, metalna oprema, metalni ormani, metalni ormari, metalni orman, metalni ormar, MODEL AO – 920, MODEL AO – 1200, webgl, 3dwebvision, 3d model
3731
single,single-post,postid-3731,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 
januar 21, 2016 2:17 pm Metal Furniture Plus d.o.o. Hadži-đerina 12 Beograd 11000 Srbija 100-10.000 € +381 11 3836 421

Metal Furniture Plus je nastavio započetu saradnju sa Centrom za socijalni rad iz Beograda dodatnom isporukom arhivskih ormana, neophodnih za rad Centra. Upotrebom arhivskih ormana, arhiviranje (popis, odlaganje i čuvanje dokumenata) je u skladu sa arhivskim pravilima i omogućava lakše korišćenje arhivske građe. U svrhu čuvanja važnih dokumenta, MFP nudi nekoliko modela arhivskih ormana: model AO – 920, model AO – 1200, kartotečni ormani i ormani za nacrte.

21 jan Opremljen Gradski centar za socijalni rad iz Beograda našim arhivskim ormanima

Metal Furniture Plus je nastavio započetu saradnju sa Centrom za socijalni rad iz Beograda dodatnom isporukom arhivskih ormana, neophodnih za rad Centra.

Arhivski ormani

Metalni arhivski ormani AO 920

Zakonskim odredbama je utvrđen način i vremenski period čuvanja dokumentacije. Tokom tog vremena neophodno je obezbediti zaštitu dokumentacije od habanja i uništavanja, ali i omogućiti lako pretraživanje iste. Metal Furniture Plus nudi idealno rešenje za taj problem – arhivske ormane. Upotrebom arhivskih ormana, arhiviranje (popis, odlaganje i čuvanje dokumenata) je u skladu sa arhivskim pravilima i omogućava lakše korišćenje arhivske građe. U svrhu čuvanja važnih dokumenta, MFP nudi nekoliko modela arhivskih ormana: model AO – 920, model AO – 1200, kartotečni ormani i ormani za nacrte.

Gradski centar za socijalni rad iz Beograda smo opremili arhivskim ormanima. Rešenjem Skupštine grada od 12. decembra 1991. godine osnovan je Gradski centar za socijalni rad u Beogradu  (GCSR), kao jedinstvena ustanova za obavljanje socijalne i porodično-pravne zaštite građana Beograda. U sastav GCSR-a ušli su svi opštinski centri za socijalni rad, Savetovalište za brak i porodicu (formirano 1985. godine) i Zavod za proučavanje socijalnih problema, koji je od osnivanja (1958. godine) imao status razvojno-istraživačke institucije u sistemu socijalne zaštite Beograda. Gradski centar za socijalni rad u Beogradu je jedna od ustanova iz sistema socijalne zaštite čija je uloga da pruža pomoć i podršku (pravnu, socijalnu, materijalnu, psihološko-savetodavnu, medijacijsku i psihoterapijsku) porodicama i pojedincima u prevazilaženju i rešavanju problema. Usluge i prava koje građani ostvaruju kroz delatnost GCSR, a koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije su: novčana socijalna pomoć, dodatak za negu i pomoć drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, posebna novčana naknada, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, smeštaj u drugu porodicu, pomoć u osposobljavanju za rad, savetovanje.