Metal Furniture Plus | Arhivske police Metal Furniture Plus-a u Muzeju žrtava genocida u Beogradu
Metal Furniture Plus je firma koja se bavi proizvodnjom i prodajom metalne opreme italijanske, slovenačke i sopstvene proizvodnje. Metalna oprema obuhvata metalne police i metalne ormane široke namene. Naša metalna oprema je izrađena od kvalitetnog čeličnog lima, plastificirana zaštitnim slojem ili je primenjena standardna površinska zaštita cinkovanjem po postupku SENDZIMIR (zavisi od modela). Zadovoljava HACCP standard i najnovije standarde EU. Sama konstrukcija je jednostavna, lako se montira i daje mogućnost kombinacije sa ostalim metalnim elementima iz naše ponude. U okviru ponude metalnih polica su i arhivske police, koje koristi širok dijapazon ustanova, od škola do muzeja. Karakateristično za naše arhivske police je to da su izrađene od najkvalitetnijeg materijala, koji obezbeđuje da se sva važna dokumentacija i predmeti nesmetano čuvaju, bez opasnosti od habanja i negativnih uticaja iz spoljašnje okoline. Modeli arhivskih polica koje nudimo su: LSL arhivske police, prevozni regali (za arhivsku građu) i model arhivskih polica SUPER 1/2/3. Zbog svoje namene i kvaliteta, naše arhivske police su pronašle svoje mesto i u biblioteci Muzeja žrtava genocida u Beogradu.
Arhivske police, arhivska polica, arhivski regal, police, polica, regali, regal, metal, metalna, metalne, metalni, Metal Furniture Plus Beograd, LSL police, LSL polica, prevozni regali, prevozni regal, model Super1/2/3, arhivske police SUPER 1/2/3, metalna oprema, čuvanje dokumentacije, dokumentacija, arhive, arhiva, arhivska građa, depoi muzeja, depo muzeja, muzej, pokretne police, pokretna polica, mobilne police, mobilna polica, webgl, 3d model, 3dwebvision
3260
single,single-post,postid-3260,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 
decembar 10, 2015 4:50 pm Metal Furniture Plus d.o.o. Hadži-đerina 12 Beograd 11000 Srbija 100-10.000 € +381 11 3836 421

Metal Furniture Plus je firma koja se bavi proizvodnjom i prodajom metalne opreme italijanske, slovenačke i sopstvene proizvodnje. Metalna oprema obuhvata metalne police i metalne ormane široke namene. Naša metalna oprema je izrađena od kvalitetnog čeličnog lima, plastificirana zaštitnim slojem ili je primenjena standardna površinska zaštita cinkovanjem po postupku SENDZIMIR (zavisi od modela). Zadovoljava HACCP standard i najnovije standarde EU. Sama konstrukcija je jednostavna, lako se montira i daje mogućnost kombinacije sa ostalim metalnim elementima iz naše ponude.

U okviru ponude metalnih polica su i arhivske police, koje koristi širok dijapazon ustanova, od škola do muzeja. Karakateristično za naše arhivske police je to da su izrađene od najkvalitetnijeg materijala, koji obezbeđuje da se sva važna dokumentacija i predmeti nesmetano čuvaju, bez opasnosti od habanja i negativnih uticaja iz spoljašnje okoline. Modeli arhivskih polica koje nudimo su: LSL arhivske police, prevozni regali (za arhivsku građu) i model arhivskih polica SUPER 1/2/3. Zbog svoje namene i kvaliteta, naše arhivske police su pronašle svoje mesto i u biblioteci Muzeja žrtava genocida u Beogradu.

10 dec Isporuka i montaža metalnih polica u Muzeju žrtava genocida u Beogradu

Metal Furniture Plus je firma koja se bavi proizvodnjom i prodajom metalne opreme italijanske, slovenačke i sopstvene proizvodnje. Metalna oprema obuhvata metalne police i metalne ormane široke namene. Naša metalna oprema je izrađena od kvalitetnog čeličnog lima, plastificirana zaštitnim slojem ili je primenjena standardna površinska zaštita cinkovanjem po postupku SENDZIMIR (zavisi od modela). Zadovoljava HACCP standard i najnovije standarde EU. Sama konstrukcija je jednostavna, lako se montira i daje mogućnost kombinacije sa ostalim metalnim elementima iz naše ponude.

U okviru ponude metalnih polica su i arhivske police, koje koristi širok dijapazon ustanova, od škola do muzeja. Karakateristično za naše arhivske police je to da su izrađene od najkvalitetnijeg materijala, koji obezbeđuje da se sva važna dokumentacija i predmeti nesmetano čuvaju, bez opasnosti od habanja i negativnih uticaja iz spoljašnje okoline. Modeli arhivskih polica koje nudimo su: LSL arhivske police, prevozni regali (za arhivsku građu) i model arhivskih polica  SUPER 1/2/3. Zbog svoje namene i kvaliteta, naše arhivske police su pronašle svoje mesto i u biblioteci Muzeja žrtava genocida u Beogradu.

Muzej žrtva genocida u Beogradu je osnovan Zakonom o osnivanju Muzeja žrtava genocida „radi trajnog sećanja na žrtve genocida nad Srbima, prikupljanja, obrade i korišćenja podataka o njima i ostvarivanju obaveza iz Međunarodne konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.” Takođe se bavi i prikupljanjem, obradom i korišćenjem podataka o genocidu nad Jevrejima, Romima i pripadnicima drugih naroda i nacionalnih manjina. Muzej je bio organizator i saorganizator naučnih skupova (Beograd, Njujork, Banja Luka, Jerusalim), a kustosi su učestvovali na brojnim naučnim skupovima u Srbiji i inostranstvu. Najznačajniji projekat je projekat pod nazivom „Žrtve rata 1941-1945“ (revizija popisa „Žrtve rata 1941-1945“ iz 1964. godine). Cilj projekta je poimenično utvrđivanje žrtava Drugog svetskog rata sa punom identifikacijom, bez obzira na nacionalnu, versku, etničku, ideološku i vojno-formacijsku pripadnost. U okviru Muzeja se nalazi i biblioteka, koja ima oko 5.000 naslova, čiji sadržaji odgovaraju osnovnim delatnostima Muzeja.

Arhivske police u Muzeju žrtava genocida
Arhivske police u Muzeju žrtava genocida
Arhivske police u Muzeju žrtava genocida
Arhivske police u Muzeju žrtava genocida
Arhivske police u Muzeju žrtava genocida